Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quy định pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Cập nhật ngày: 22/10/2022 - 02:45

BTN - Hỏi: Xin hỏi, bệnh truyền nhiễm là gì? Nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các hành vi nào bị nghiêm cấm? Pháp luật có những quy định nào về các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm?

Trả lời: Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Bệnh truyền nhiễm được phân thành 3 nhóm A, B và C.

Trong đó, nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh, như là: bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh...

Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong, như là bệnh HIV/AIDS; bệnh bạch hầu; bệnh cúm; bệnh dại; bệnh tay-chân-miệng...

Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh, như bệnh giang mai; các bệnh do giun; bệnh lậu; bệnh phong…

Về nguyên tắc phòng, chống bệnh truyền nhiễm, lấy phòng bệnh là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là biện pháp chủ yếu. Ðồng thời kết hợp các biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Cụ thể như thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động xã hội trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; lồng ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch và chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt động phòng, chống dịch.

Pháp luật cũng nghiêm cấm cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm. Pháp luật còn nghiêm cấm phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm; không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định các biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm như sau: thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm; giám sát bệnh truyền nhiễm; an toàn sinh học trong xét nghiệm; sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh và phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

LG. ANH TUYẾT