Pháp luật   Tư vấn pháp luật

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quy định thời gian làm thủ tục đăng ký, cấp đổi, cấp lại… giấy tờ liên quan đất đai

Cập nhật ngày: 28/10/2022 - 20:05

BTNO - Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), đăng ký biến động đất đai và một số thủ tục hành chính khác về đất đai là quy định được rất nhiều người dân quan tâm.

Để giúp mọi người nắm được quy định về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký biến động đất đai... chúng tôi xin giới thiệu quy định của pháp luật về đất, đăng ký biến động đất đai được quy định tại khoản 40 Điều 2 của Nghị định 01/2017/ND-CP.

Theo đó, về thời gian, Nghị định 01 quy định không quá 50 ngày đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng  đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ; không quá 30 ngày đối với các trường hợp: đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hằng năm sang thuê đất trả tiền một lần; từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nghị định 01 quy định thời gian không quá 15 ngày đối với các trường hợp: đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng; đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất và tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

Nghị định 01 quy định thời gian không quá 10 ngày đối với các trường hợp sau: đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; thoả thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế QSDĐ hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký; chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Việc cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bị mất; thời gian thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận QSDĐ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp cũng nằm trong thời hạn không quá 10 ngày.

Ngoài ra, Nghị định 01 còn quy định thời gian không quá 7 ngày đối với các trường hợp: gia hạn sử dụng đất; cấp đổi giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; không quá 5 ngày đối với các trường hợp: xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng; chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; không quá 3 ngày đối với các trường hợp: xoá đăng ký góp vốn bằng QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký, xoá đăng ký thế chấp, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng.

Thời gian quy định nêu trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

LG. Kim Hương