BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quỹ ĐTPT Tây Ninh: Đã được bổ sung thêm vốn điều lệ

Cập nhật ngày: 04/08/2011 - 01:14

Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) Tây Ninh được thành lập từ tháng 11 năm 2002 theo quyết định của UBND tỉnh với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Đây là một tổ chức tài chính Nhà nước với nguồn vốn ban đầu do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn vốn huy động, uỷ thác. Mục đích thành lập quỹ nhằm đầu tư phát triển, cho vay ưu đãi hỗ trợ các dự án, chương trình mục tiêu quan trọng, góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế… để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Từ khi thành lập đến giữa năm 2009, Quỹ ĐTPT Tây Ninh sử dụng bộ máy và trụ sở của Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển Tây Ninh (nay là Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh) để quản lý, điều hành và tác nghiệp. Tháng 6 năm 2009 UBND tỉnh quyết định chuyển đổi quỹ hoạt động theo mô hình độc lập cũng với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù có quyết định chuyển đổi hoạt động độc lập nhưng do chưa có bộ khung đầy đủ nên bộ máy tác nghiệp vẫn do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tây Ninh đảm nhiệm. Ngày 13.4.2010, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký Quyết định số 712/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT Tây Ninh. Sau đó, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tây Ninh đã bàn giao toàn bộ công việc quản lý, điều hành quỹ cho Ban giám đốc Quỹ ĐTPT Tây Ninh. Ngày 26.4.2010, UBND tỉnh ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ ĐTPT Tây Ninh. Như vậy từ tháng 4.2010, Quỹ ĐTPT Tây Ninh chính thức hoạt động độc lập dưới sự quản lý, điều hành của Ban giám đốc mới.

Lãnh đạo và cán bộ Quỹ ĐTPT Tây Ninh khảo sát thực tế tại doanh nghiệp

Theo Điều lệ, Quỹ ĐTPT Tây Ninh có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh; vốn tài trợ, viện trợ; vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý nguồn vốn uỷ thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo uỷ quyền của UBND tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh. Ngoài ra, quỹ còn nhận  uỷ thác quản lý hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển nhà ở do tỉnh thành lập. Song song với chức năng tiếp nhận các nguồn vốn, Quỹ ĐTPT Tây Ninh có chức năng thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án phù hợp, cho vay đầu tư phát triển các dự án theo định hướng, góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế, nhận uỷ thác và uỷ thác cho vay đầu tư và thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP. Theo đánh giá của Sở Tài chính, từ khi chuyển sang hoạt động độc lập, trên cơ sở các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính, Quỹ ĐTPT Tây Ninh đã tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ ban hành quy chế nên hoạt động dần ổn định. Công tác thẩm định và giải ngân các hồ sơ vay vốn theo đúng quy chế, đảm bảo thủ tục, quy trình, đảm bảo đối tượng vay, đồng thời thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng đúng mục đích, có hiệu quả. Bên cạnh đó, quỹ cũng khẩn trương thu hồi nợ tồn đọng từ trước khi nhận bàn giao, từng bước xử lý dứt điểm, không để nợ xấu phát sinh.

Những năm qua, kinh tế- xã hội Tây Ninh ngày càng phát triển, nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Đặc biệt là trong thời gian gần đây có nhiều dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích phát triển như: chế biến thức ăn gia súc; sản xuất phân bón; mở rộng chăn nuôi gia cầm hiện đại… cần được ưu tiên hỗ trợ vốn. Theo kế hoạch tín dụng của Quỹ ĐTPT Tây Ninh năm 2011, những dự án thuộc lĩnh vực này chiếm đến hơn 56 tỷ đồng. Ngoài ra, theo kế hoạch giai đoạn 2011-2015 thì các dự án thuộc lĩnh vực cấp thiết như: khuyến nông, khuyến công, giao thông, cấp nước, xử lý rác thải, nhà ở… có thể chiếm khoản vay tín dụng đến hơn 300 tỷ đồng. Trong khi với nguồn vốn điều lệ hiện nay chỉ có 100 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được nhu cầu cho vay đầu tư.

Để từng bước nâng cao năng lực hoạt động của Quỹ ĐTPT Tây Ninh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và đáp ứng được nhu cầu về vốn vay cho các đối tương theo quy định, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 số tiền là 70 tỷ đồng để bổ sung thêm vào vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Tây Ninh. Trong đó có 20 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2010 và 50 tỷ đồng điều chuyển từ Quỹ ĐTPT thuộc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Tây Ninh nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá VIII vừa qua, HĐND tỉnh đã thống nhất bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ ĐTPT Tây Ninh theo tờ trình của UBND tỉnh.

Sơn Trần