Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Tân Châu giải ngân vốn cho hội viên nông dân 

Cập nhật ngày: 21/01/2020 - 13:54

BTNO - Chiều ngày 20.01.2020, Hội Nông dân huyện Tân Châu đã tổ chức giải ngân vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân 2 xã Suối Dây và Suối Ngô.

Giải ngân vốn cho hội viên nông dân xã Suối Ngô.

Đợt này, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân huyện Tân Châu đã giải ngân 650 triệu đồng cho 27 hội viên nông dân 2 xã Suối Dây và Suối Ngô vay thực hiện dự án chăn nuôi bò và chăm sóc cây cao su. Mỗi hộ nông dân được vay từ 10  đến 20 triệu đồng, tùy thuộc vào quy mô sản xuất. Thời hạn vay là 2 năm với mức lãi suất 0,7% mỗi tháng.

Trong năm 2019, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong huyện đã giải ngân cho 81 hội viên vay với số vốn trên 1,5 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ có kinh tế khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo, đói, thiếu vốn sản xuất bằng nhiều hình thức như tiền, cây - con giống, vật tư nông nghiệp...

Công Điều