Quy hoạch mạng lưới dạy nghề: Kinh phí đầu tư còn rất thấp

Cập nhật ngày: 05/07/2010 - 12:26

Năm 2008, HĐND tỉnh ra Nghị quyết về Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới dạy nghề tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2010 Tây Ninh có 200 cơ sở dạy nghề, tạo cơ sở đào tạo nghề cho bình quân 18.000 người mỗi năm để đạt mục tiêu 50% lao động được đào tạo và dạy nghề.

Theo thống kê từ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, qua 3 năm thực hiện Quy hoạch điều chỉnh mạng lưới đào tạo nghề, Tây Ninh đã đào tạo nghề được hơn 62.000 người. Bình quân mỗi năm Tây Ninh đào tạo được hơn 20.000 người- cao hơn chỉ tiêu đề ra khoảng 2.000 người mỗi năm. Tính đến nay, Tây Ninh đã có 198 cơ sở dạy nghề, trong đó thành lập mới thêm 2 trung tâm dạy nghề ngoài công lập. So với chỉ tiêu thì số lượng cơ sở dạy nghề đạt khoảng 99%. Song song đó, đội ngũ giáo viên dạy nghề cũng được củng cố và chuẩn hoá, trong đó có 2 giáo viên được đào tạo trình độ thạc sĩ. Trong 3 năm qua, ngân sách Nhà nước và các nguồn tài trợ khác đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật. Từ việc đầu tư phát triển mạng lưới dạy nghề theo quy hoạch mà tỷ lệ lao động được đào tạo nghề mỗi năm mỗi tăng. Cụ thể, năm 2008 chỉ có khoảng 36,8% lao động qua đào tạo và dạy nghề. Năm 2009 con số này được nâng lên 40,6% và đến nay đã đạt hơn 44,7% tổng số lao động trong tỉnh. Đây là những kết quả đáng khích lệ đối với công tác đào tạo nghề.

Học nghề tại Trường Trung cấp nghề Tây Ninh

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thì tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới nghề ở Tây Ninh vẫn còn nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất là nguồn kinh phí đầu tư thực hiện quy hoạch so với mức dự kiến còn quá “khiêm tốn”. Cụ thể, theo quy hoạch kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật giai đoạn 2008- 2010 dự kiến là 115,5 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ thực hiện được chưa đến 29 tỷ đồng- chiếm chưa đến 25%. Trong đó riêng khoản đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, theo dự kiến đầu tư đến 49 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới đầu tư được 10 tỷ đồng- đạt chỉ được hơn 20%. Kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ dạy nghề theo dự kiến đầu tư đến 63 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ thực hiện được có 18,5 tỷ đồng- đạt chưa đến 30%. Kinh phí đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý, xây dựng chương trình… dự kiến là 3,5 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ thực hiện được có hơn 310 triệu đồng- đạt chưa đến 10%. Theo quy hoạch, đến năm 2010 có 18 giáo viên và cán bộ quản lý được đào tạo trình độ thạc sĩ, nhưng đến nay chỉ mới đào tạo được có 2 thạc sĩ, đạt tỷ lệ hơn 11% mà thôi. Với nguồn kinh phí đầu tư hạn chế nên trong thời gian qua, ngành chức năng chỉ phân phối đầu tư được cho vài cơ sở dạy nghề lớn như: Trường Trung cấp nghề Tây Ninh, Trường Trung cấp nghề khu vực phía Nam và Trung tâm Giới thiệu việc làm Tây Ninh. Còn các cơ sở dạy nghề khác chủ yếu là… tự thân vận động. Từ những hạn chế về đầu tư phát triển đã dẫn đến trở ngại lớn nhất hiện nay là nhận thức của xã hội về học nghề chưa thực sự đầy đủ, đánh giá lĩnh vực dạy nghề chưa thực sự xứng tầm. Tâm lý của nhiều phụ huynh học sinh đặt mục tiêu cho con em mình phải học đại học vẫn còn nhiều, cho dù nhu cầu thực của xã hội về lao động qua đào tạo nghề là rất lớn. Hệ thống dạy nghề chậm cải tiến và phát triển thì tâm lý “coi thường học nghề” vẫn còn và số lượng học sinh tham gia học nghề vẫn còn hạn chế.

Từ nhiều năm qua, tỉnh ta đã coi trọng công tác dạy nghề, đã sớm có quy hoạch phát triển mạng lưới dạy nghề và có điều chỉnh cho phù hợp từng giai đoạn. Thế nhưng đến nay, việc thực hiện quy hoạch- nhất là lĩnh vực xã hội hoá dạy nghề vẫn còn chậm chạp, khiến cho công tác dạy nghề chưa thực sự tạo được niềm tin, chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh. Do đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kiến nghị ngành chức năng liên quan cần tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị thiết bị kỹ thuật cho các cơ sở dạy nghề, trước mắt là cho Trường Trung cấp Dạy nghề Tây Ninh- một trường dạy nghề đang có quy mô đào tạo khá lớn trong tỉnh, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy nghề phát triển đúng theo quy hoạch.

Sơn TrẦn