Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quy hoạch - “xương sống” để phát triển một cách đồng bộ và bền vững 

Cập nhật ngày: 05/05/2024 - 11:25

BTNO - Những ngày qua, người dân Tây Ninh rất quan tâm về việc tỉnh tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Quy hoạch tỉnh là khung pháp lý cao nhất, khái quát nhất để Tây Ninh tiếp tục triển khai định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ông Kiều Công Minh – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch tỉnh được phê duyệt có ý nghĩa quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, cân bằng, bền vững cho từng giai đoạn. Quy hoạch tỉnh là khung pháp lý cao nhất, khái quát nhất, là “xương sống” để tỉnh tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; khắc phục những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để phát triển cân đối, hài hoà, hiệu quả và bền vững.

Quy hoạch được công bố lần này tích hợp tất cả các lĩnh vực, gồm: quan điểm phát triển nhanh, bền vững tiến tới phát triển Tây Ninh xanh; mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu; định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng; định hướng phát triển không gian, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; định hướng sử dụng đất, bảo vệ môi trường phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu…

Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành "Tây Ninh xanh” trong tương lai.

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 xác định 7 đột phá và 4 trục động lực; các dự án công trình trọng điểm cần tập trung trong kỳ quy hoạch.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ có bước đột phá quan trọng, có môi trường sống tốt, thích ứng biến đổi khí hậu; đến năm 2050, tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao, trở thành cửa ngõ thương mại của vùng; có nền quản trị công hiệu quả, môi trường kinh doanh thân thiện, môi trường sống hấp dẫn dựa trên hệ sinh thái bền vững và đa dạng.

Ông Kiều Công Minh cho biết, để Quy hoạch tỉnh được triển khai thực hiện có đồng bộ, hiệu quả, ngay khi kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền để hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp ủng hộ; rà soát đồng bộ các quy hoạch có tính chất chuyên ngành, tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, thu hút các nguồn lực thực hiện quy hoạch, ưu tiên nguồn lực sẵn có, nguồn lực công đẩy mạnh kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho môi trường kinh doanh của doanh nghiệp khi đến với tỉnh.

Tỉnh ban hành cơ chế, chính sách mới phù hợp với từng giai đoạn, huy động hiệu quả các nguồn lực như đất đai, vốn, nhân lực, công nghệ và quản trị với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Huỳnh Tấn Hưng