BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I-2010: 12 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Cập nhật ngày: 01/04/2010 - 05:30

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 3 tháng đầu năm 2010 toàn tỉnh có thêm 12 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 25 triệu USD. Trong đó có 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 7,3 triệu USD và 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 333 tỷ đồng- tương đương 17,54 triệu USD. Đồng thời, còn có 3 dự án đã triển khai đăng ký tăng thêm vốn với tổng số hơn 2,2 triệu USD. Như vậy trong 3 tháng đầu năm 2010 tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trên địa bàn tỉnh là 27,05 triệu USD. Luỹ kế đến nay Tây Ninh có 197 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 886,27 triệu USD, trong đó vốn đã thực hiện chiếm hơn 61%- tương đương 544 triệu USD. Riêng dự án đầu tư trong nước, luỹ kế đến nay toàn tỉnh có 238 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 27.500 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trong quý I giảm so với cùng kỳ

So cùng kỳ quý I – 2009, số lượng dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và tổng vốn đăng ký trong quý I năm nay đều giảm. Cụ thể là số lượng dự án chỉ bằng 85% so cùng kỳ và tổng vốn đăng ký chỉ bằng 58% so cùng kỳ. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đều giảm trong khi kinh tế thế giới và trong nước đang trong giai đoạn hồi phục là điều đáng quan tâm. Để tăng cường công tác kêu gọi thu hút đầu tư trong quý II và thời gian kế tiếp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường công tác đền bù giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư triển khai.

S.T