BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I.2010: Tây Ninh đã hiến được 2.078 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 08/04/2010 - 05:38

Trong tháng 3.2010, toàn tỉnh đã hiến được 858 đơn vị máu (ĐVM), nâng tổng số máu đã hiến trong 3 tháng đầu năm 2010 lên 2.078 ĐVM, đạt 32,14% kế hoạch năm.

Hiến máu tình nguyện tại huyện Trảng Bàng.

Đơn vị dẫn đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo năm nay là Công ty Cao su Tân Biên. Tháng 3.2010, Công ty đã vận động 165 lượt người tình nguyện và hiến được 165 ĐVM loại 350ml, đạt 110% kế hoạch năm, vượt lên dẫn đầu toàn tỉnh. Tiếp đó là Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, hiến được 146 ĐVM, đạt 97,33% kế hoạch năm; Thị xã Tây Ninh đứng thứ ba, hiến được 297 ĐVM, đạt 51,92% kế hoạch; huyện Hoà Thành hiến được 248 ĐVM, đạt 41,75% kế hoạch; huyện Trảng Bàng hiến được 226 ĐVM, đạt 37,36% kế hoạch; huyện Tân Châu hiến được 206 ĐVM, đạt 36,72% kế hoạch; huyện Gò Dầu hiến được 213 ĐVM, đạt 35,86% kế hoạch; huyện Dương Minh Châu hiến được 173 ĐVM, đạt 31,35% kế hoạch; các đơn vị hiến được dưới 30% kế hoạch là Tân Biên, Châu Thành, Bến Cầu, Đoàn uỷ khối Dân chính Đảng và Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, vẫn còn nhiều đơn vị trong tỉnh chưa hiến được đơn vị máu nào.

Võ Cường