BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I-2010: Triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản ngay từ đầu năm

Cập nhật ngày: 31/03/2010 - 05:39

Giải ngân sớm công trình XDCB triển khai thi công nhanh.

Năm 2010, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được bố trí hơn 986 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn từ ngân sách tập trung gần 837 tỷ đồng và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 149,4 tỷ đồng. Căn cứ từ nguồn vốn được giao và từ tình hình thực tế, đầu năm 2010 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn XDCB phải đúng với các quy định của Trung ương. Qua 3 tháng đầu năm 2010 cho thấy tình hình XDCB trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực.

Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2006- 2010, nhiệm vụ XDCB trong năm này yêu cầu phải hoàn thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng. Tuy nhiên do nguồn ngân sách tập trung không đủ bố trí vốn cho các công trình XDCB nên UBND tỉnh đã huy động thêm nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn vay ưu đãi của Bộ Tài chính để tăng cường đầu tư cho các công trình quan trọng. Trong đó nguồn vốn vay trái phiếu Chính phủ năm nay tăng hơn năm 2009 đến gần 60 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện tốt công tác XDCB, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tổ chức họp giao ban chuyên đề XDCB với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã để tổng kết tình hình thực hiện năm trước, xử lý những khó khăn còn tồn tại và bàn biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc lựa chọn thầu tư vấn và thi công đủ năng lực, thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế rõ ràng, có ràng buộc đầy đủ trách nhiệm, kiên quyết xử phạt nghiêm khắc đối với các đơn vị tư vấn thực hiện không đúng tiến độ. Đối với các chủ đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu phải triển khai thực hiện dự án ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng dồn công việc vào những tháng cuối năm, đồng thời phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định hằng quý cho các cơ quan chức năng tổng hợp. Các sở, ngành liên quan công tác XDCB phải tăng cường phối hợp để xử lý những vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, đồng thời thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc xử lý hồ sơ vượt thời gian quy định. Từ đó, ngay từ đầu năm các sở, ngành và các huyện, thị đã nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch XDCB, tiến độ thực hiện các dự án được đẩy nhanh.

Từ những nỗ lực ngay từ đầu năm, kết quả là tiến độ XDCB trong quý I- đặc biệt là tiến độ giải ngân tăng rất cao so với quý I năm 2009. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I năm 2010 tổng khối lượng XDCB trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được khoảng hơn 237 tỷ đồng- đạt hơn 24% kế hoạch cả năm và tăng hơn cùng kỳ đến gần 80%; tổng các nguồn vốn ước thực hiện giải ngân được là hơn 151 tỷ đồng- tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước (chỉ có 50,6 tỷ đồng). Trong đó phần vốn ngân sách tập trung trong quý I khối lượng XDCB ước thực hiện được gần 207 tỷ đồng- tăng gần gấp đôi cùng kỳ (104,5 tỷ đồng) và tiến độ giải ngân ước thực hiện được là hơn 140 tỷ đồng- tăng đến hơn 3,5 lần so với cùng kỳ. Riêng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ- tuy tổng vốn tăng nhiều hơn năm trước nhưng trong quý I khối lượng thực hiện được tăng không nhiều so với cùng kỳ và tiến độ giải ngân có giảm hơn cùng kỳ năm 2009.

Sự gia tăng tiến độ thực hiện XDCB trong quý I năm 2010 so với cùng kỳ là dấu hiệu đáng phấn khởi. Điều này cho thấy nỗ lực của UBND tỉnh, các sở ngành, huyện, thị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư XDCB. Tuy nhiên thực tế vẫn còn không ít vấn đề tồn tại và vướng mắc. Các dự án khởi công mới trong năm 2010 hiện đang trong giai đoạn tổ chức đấu thầu nên phần lớn chưa triển khai thi công, trong đó cũng có một số dự án mới chưa có kế hoạch đấu thầu. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở một số công trình vẫn còn vướng mắc, chậm được xử lý. Đặc biệt là việc thẩm định kế hoạch đấu thầu gặp vướng mắc khi áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu vì hầu hết các chủ đầu tư đều cho rằng không thể lượng hoá được tính hiệu quả về kinh tế- xã hội so với đấu thầu rộng rãi theo quy định của Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

Công trình xây dựng bờ kè rạch Tây Ninh.

Năm 2010 cơ hội tiếp cận các nguồn vốn đầu tư XDCB là rất lớn- đặc biệt là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn vay ưu đãi. Thế nhưng để tranh thủ được các nguồn vốn này, tỉnh phải tích cực giải ngân hết nguồn vốn đã được phân bổ để có cơ sở xin tăng vốn đầu tư. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị trong quý II và các quý tiếp theo tiếp tục đẩy mạnh công tác XDCB, đẩy nhanh tiến độ các công trình đã triển khai thi công; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để  triển khai các công trình chưa thi công; giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; lập hồ sơ thanh toán khối lượng; tăng cường công tác thẩm định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc… để công tác XDCB đạt kết quả tốt nhất.

SƠN TRẦN