BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I-2010: Xuất khẩu tăng gần 24%, nhập khẩu tăng gần 5,2% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 03/04/2010 - 05:39

Theo số liệu thống kê của Sở Công thương Tây Ninh, trị giá xuất khẩu tháng 3.2010 ước thực hiện được 47 triệu USD, so tháng trước tăng 5,86%. Trong đó: DN Nhà nước đạt 1,822 triệu USD, so tháng trước tăng 2,53%; DN tư nhân: 10,028 triệu USD, so tháng trước tăng 4,55%; Hộ kinh doanh cá thể: 0,443 triệu USD, so tháng trước tăng 3,84%; DN có vốn đầu tư nước ngoài: 34,756 triệu USD, so tháng trước tăng 6,45%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so tháng trước (tính về lượng): hạt điều nhân tăng 3,57%, cao su thành phẩm tăng 4,18%, tinh bột mì tăng 2,87%, hàng dệt may  tăng 4,93%, giầy thể thao các loại tăng 15,0%. Trong đó, trị giá hàng dệt may chiếm tỷ trọng 40,74% trong tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Ngành dệt may chiếm gần 41% kim ngạch xuất khẩu quý I

Luỹ kế trị giá xuất khẩu quý I năm 2010 đạt 162,190 triệu USD, so cùng kỳ tăng 23,91% chủ yếu tăng mạnh ở khu vực doanh nghiệp hỗn hợp. Trong đó: DN tư nhân đạt 38,510 triệu USD, so cùng kỳ tăng 66,80%; DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 117,241 triệu USD, so cùng kỳ tăng 24,17%; khu vực Nhà nước so cùng kỳ chỉ đạt trị giá bằng 42,88%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng cao so cùng kỳ như: cao su thành phẩm 59,66%, tinh bột mì 30,09%, hàng dệt, may 59,20%.

Trị giá nhập khẩu tháng 3 ước thực hiện được 30,041 triệu USD, so tháng trước tăng 5,18%. Tăng chủ yếu ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (5,96%), chủ yếu nhập nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị sản xuất.

Luỹ kế đến hết quý I, trị giá nhập khẩu đạt 86,841 triệu USD, so cùng kỳ tăng 51,89%. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,602 triệu USD, so cùng kỳ tăng 58,05%; dân doanh đạt 10,569 triệu USD, so cùng kỳ tăng 24,28%.

HOÀNG THI