BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I/2013: Tây Ninh giải quyết việc làm cho gần 2.600 lao động

Cập nhật ngày: 06/05/2013 - 05:30
HTML clipboard

(BTNO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.572 lao động, đạt 12,68% kế hoạch năm, trong đó có 22 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài, tăng 18% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giải quyết cho 822 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền là 5.531,3 triệu đồng.

Chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhân dân.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội Tây Ninh đã cấp 43.916 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống ở 20 xã biên giới, cấp 89.811 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi, 22.696 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 11.949 thẻ cho người có công và đối tượng chính sách.

Đặc biệt, thời gian qua, UBND tỉnh Tây Ninh cũng chỉ đạo các địa phương phân bổ 236/300 căn nhà cho các hộ tại Khu dân cư Chàng Riệc.

Để đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết tốt hơn vấn đề việc làm, thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, đặc biệt nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nắm tình hình đời sống nhân dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp. Các huyện giáp biên giới có biện pháp hỗ trợ cư dân có công ăn việc làm ổn định, mở các lớp dạy nghề hoặc có cơ chế hỗ trợ lao động sản xuất chính đáng.

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, nhất là quan tâm tới người nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên nghèo; tiếp tục rà soát và phân bố nhà ở tại Khu dân cư biên giới Chàng Riệc; rà soát hộ nghèo và cận nghèo cần hỗ trợ nhà ở.

Sao Băng