BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I/2013, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.150 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 24/03/2013 - 05:57

(BTNO)- Theo UBND tỉnh, trong quý I/2013, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện 1.153,9 tỷ đồng - đạt 21,19% dự toán, giảm 6,06% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 716,35 tỷ đồng - đạt 20,09% dự toán, giảm 12,13% so cùng kỳ; Thu thuế xuất nhập khẩu 58,3 tỷ đồng - đạt 12,81% dự toán, giảm 35,19% so cùng kỳ. Các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 379,25 tỷ đồng, đạt 32,14% dự toán, tăng 17,34% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.159,19 tỷ đồng, đạt 20,72% dự toán, tăng 50,93% so với cùng kỳ.

Quý I/2013, giá trị sản xuất ngành chế biến gỗ tăng 52,7% (ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh nhận định, việc thu ngân sách giảm so với cùng kỳ cộng với việc thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn theo Nghị quyết số 02/NQ-CP sẽ gây áp lực về công tác thu trong những quý tiếp theo của năm. Trong quý II/2013, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thu, chi NSNN để bảo đảm cân đối theo kế hoạch, hạn chế chi bổ sung ngoài dự toán, trừ những trường hợp mang tính cấp thiết; tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp về NSNN và thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình; tiếp tục rà soát để bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính - NSNN, nhất là thủ tục hành chính về quản lý thuế nội địa và thu hải quan; tăng cường chống thất thu, nợ đọng thuế, chống chuyển giá, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra thuế; tăng cường thực thi pháp luật về thuế.

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2013 đạt 5.200 tỷ đồng- tăng 15,56% so dự toán năm 2012 và tăng 13,32% so với ước thực hiện năm 2012. Trong đó, thu nội địa 3.565 tỷ đồng – tăng 13,21% so với dự toán năm 2012 và tăng 13,17% so với ước thực hiện năm 2012, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao là 30 tỷ đồng…

HY UYÊN