BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I/2013: Vốn thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao

Cập nhật ngày: 04/04/2013 - 05:44

(BTNO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, tính đến giữa tháng 3.2013, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 163 triệu USD và 370,2 tỷ đồng. Trong đó có 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký tương đương 111 triệu USD và 294,2 tỷ đồng; 7 dự án điều chỉnh tăng vốn, với mức tăng 52 triệu USD và 76 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2012 (SCK), giảm 12,5%  về số dự án thu hút mới.

Đến nay đã có 162 dự án đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động. Trong ảnh: sản xuất ở Công ty có vốn đầu tư nước ngoài (KCN Trảng Bàng)

Mặc dù về số dự án thu hút mới có giảm hơn SCK , nhưng vốn đầu tư nước ngoài tăng cao, còn vốn đầu tư trong nước lại giảm mạnh. Cụ thể là vốn đầu tư nước ngoài đạt 163 triệu USD, tăng đến 14,85 lần SCK; trong đó gồm cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 3 dự án, với vốn đăng ký 111 triệu USD, SCK bằng về số dự án, nhưng tăng gấp 43,1 lần về vốn. Có 5 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 52 triệu USD tăng gấp 6,2 lần SCK. Luỹ kế trên địa bàn tỉnh đến nay có 200 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 1.693,5 triệu USD; đã có 162 dự án đi vào hoạt động, vốn đăng ký 1.031,6 triệu USD, vốn thực hiện 775 triệu USD, bằng 45,7% tổng vốn đăng ký.

 Trong quý, tổng vốn đầu tư trong nước là 370,2 tỷ đồng, giảm 56% SCK. Trong đó cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 5 dự án, tổng vốn đăng ký 294,2 tỷ đồng, tăng 66,7% về số dự án, tuy nhiên lại giảm đến 60,8% về vốn đăng ký SCK; và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn, với vốn tăng 76 tỷ đồng, giảm 17,4% SCK. Ngành chức năng đã rút giấy phép 3 dự án, với số vốn đăng ký 103,3 tỷ đồng. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 306 dự án đầu tư trong nước, với vốn đăng ký 35.911,5 tỷ đồng. Đã có 162 dự án đi vào hoạt động, với vốn đăng ký 18.768 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện 16.000 tỷ đồng, bằng 44,6% tổng vốn đăng ký.

D.H