Quý I/2014: Giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản ước thực hiện hơn 1.600 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 25/03/2014 - 06:42

Thu mua lúa của nông dân ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Đến ngày 10.3.2014, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 92.753 ha, bằng 97% cùng kỳ. So với cùng kỳ, diện tích gieo trồng cây mì, thuốc lá tăng; diện tích gieo trồng cây lúa, cây bắp, cây mía và cây đậu phộng giảm. Thu hoạch vụ Đông Xuân được 11.871 ha, đạt 12,5% so với diện tích gieo trồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Mô hình liên kết 4 nhà thâm canh lúa theo hướng VietGAP và cánh đồng mẫu lớn được triển khai với diện tích 2.657 ha tại 12 xã thuộc 5 huyện trồng lúa trọng điểm của tỉnh (Bến Cầu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành và Hòa Thành).

Tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phát sinh ở mức nhiễm nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng cây trồng. Tuy nhiên, đáng chú ý trong 3 tháng đầu năm là các bệnh rầy nâu trên lúa, nhện đỏ, cháy lá vi khuẩn, rệp sáp bột hồng trên cây mì có phát sinh gây hại nặng một số diện tích.

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 99 ha, tăng 15,9%; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 2.210 tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi gia súc ổn định, dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra trên diện rộng.

Dịch cúm gia cầm xảy ra tại 14 hộ của 12 xã thuộc Gò Dầu, Châu Thành và thành phố Tây Ninh, các ổ dịch phát sinh đã được xử lý kịp thời, đồng thời đã triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp. Tính đến ngày 11.3.2014 tổng số gia cầm chết, tiêu hủy 18.060 con.

Sản xuất mía đường niên vụ 2013-2014 (đến ngày 10.3.2014), khối lượng mía đưa vào chế biến 1.278.122 tấn, giảm 8,4% so với cùng kỳ; sản xuất được 129.256 tấn đường, giảm 2,2% so với cùng kỳ; chữ đường bình quân 9,36 CCS.

Diện tích mía bị cháy là 2.926 ha với khối lượng 175.366 tấn. Có 11.609 ha diện tích vùng nguyên liệu mía đã được đầu tư trong niên vụ 2013-2014 (kể cả ngoài tỉnh), trong đó diện tích mía gốc 6.758 ha.

Trong công tác trồng rừng, đã hoàn thành nghiệm thu phúc tra năm 2013 với diện tích 692,4 ha, đạt 85,5% so với kế hoạch và đạt 97,1% so với diện tích thực hiện. Trong quý I, xảy ra 69 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 18 vụ so với cùng kỳ; 01 vụ cháy rừng với diện tích 0,6 ha.

HY UYÊN