Quý I.2020: Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đạt 137,5 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 18/04/2021 - 10:08

BTNO - Trong quý I.2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải ngân nguồn vốn tín dụng được giao năm 2021 đến đúng đối tượng thụ hưởng; thực hiện cho vay quay vòng đối với nguồn thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn.

Quang cảnh hội nghị

Đến 31.3.2021, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 2.686 tỷ đồng, tăng 0,55 tỷ đồng so với đầu năm; cho vay đạt 137,5 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt trên 139 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện đạt trên 2.677 tỷ đồng. Nợ quá hạn là 9,8 tỷ đồng, chiếm 0,37% tổng dư nợ.

Tại hội nghị sơ kết quý I, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chỉ đạo, trong quý II, NHCSXH chi nhánh Tây Ninh tập trung giải ngân các chương trình tín dụng được Trung ương giao trong 2021 và vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, phấn đấu giải ngân đạt từ 80% trở lên.

Triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung xử lý nợ xấu, nợ quá hạn. NHCSXH chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp tổ chức họp bình xét, giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy trình nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn vay cho đối tượng thụ hưởng.

Quang Khải