Kinh tế   Kinh tế

Quý I.2021: Kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng mạnh 

Cập nhật ngày: 29/04/2021 - 00:01

BTNO - Kim ngạch xuất nhập khẩu lũy kế từ đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021 đạt 4 tỷ 117,02 triệu USD, tăng 56,81% so với cùng kỳ năm trước (2 tỷ 625,56 triệu USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 883,84 triệu USD, tăng 25,49% so với cùng kỳ năm trước (1 tỷ 501,17 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu đạt 2 tỷ 233.18 triệu USD, tăng 98,61% so với cùng kỳ năm trước (1 tỷ 124,4 triệu USD).

Phương tiện vận tải hàng hoá chờ thông quan ở cửa khẩu Mộc Bài.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế lũy kế từ đầu năm 2021 đến ngày 31/3/2021 đạt 482,89 triệu USD, tăng 517,59% so với cùng kỳ năm trước (78,19 triệu USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,09 triệu USD, tăng 505,56% so với cùng kỳ năm trước (0,18 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu đạt 481,8 triệu USD, tăng 517,61% so với cùng kỳ năm trước (78,01 triệu USD).

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã thu NSNN đạt 445,63 tỷ đồng (số liệu đã đối chiếu Kho bạc), tăng 141,01% so với cùng kỳ năm trước (184,9 tỷ đồng), đạt 44,56% so với dự toán 1.000 tỷ đồng, đạt 37,14% so với chỉ tiêu phấn đấu 1.200 tỷ đồng.

Số thu NSNN trong 3 tháng đầu năm 2021 của đơn vị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 do truy thu thuế và tiền chậm nộp thuế mặt hàng khung giá đỡ của các dự án điện năng lượng mặt trời; số thu từ mặt hàng gỗ, sắt thép, cao su thiên nhiên, phế liệu các loại tăng.

AN KHANG