Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I.2024: Bến Cầu giải ngân trên 27 tỷ đồng chính sách tín dụng ưu đãi 

Cập nhật ngày: 13/04/2024 - 19:42

BTNO - Quý I.2024, thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Cầu và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác thực hiện giải ngân, đạt doanh số cho vay trên 27 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân gần 12,9 tỷ đồng; Hội LHPN gần 10,7 tỷ đồng; Hội CCB gần 2,6 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên gần 1,4 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Doanh số thu nợ gần 23,4 tỷ đồng. Luỹ kế, tổng số dư nợ uỷ thác trên 403 tỷ đồng, tăng trên 4,1 tỷ đồng so với đầu năm; bình quân dư nợ uỷ thác gần 101 tỷ đồng/1 tổ chức Hội. 

Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng uỷ thác, Phòng giao dịch phối hợp chặt chẽ với tổ chức nhận uỷ thác tăng cường rà soát, phân tích và thực hiện nhiều giải pháp xử lý các món nợ quá hạn, nợ rủi ro, các trường hợp nợ khó đòi; khi cho vay, kết hợp với tư vấn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả và tích cực gửi tiết kiệm hằng tháng để giảm gánh nặng trả nợ khi đến hạn.

Thực hiện “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, Phòng giao dịch và các tổ chức uỷ thác đã tuyên truyền, vận động gửi tiết kiệm gần 3,1 tỷ đồng. Trong đó, tuần đầu tiên của đợt cao điểm từ đầu tháng 4.2024, đã vận động được gần 1,7 tỷ đồng, góp phần huy động nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Quang Son