BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quý I năm 2010: Thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 28/03/2010 - 05:49

Năm 2010, dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 2.206 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.470 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu là 150 tỷ đồng và các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước là 586 tỷ đồng. Để thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt, đầu năm 2010 UBND tỉnh đã sớm ban hành quyết định về giao dự toán thu cho các đơn vị, địa phương, nhờ vậy kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I tương đối khả quan.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong quý I- 2010, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được 653,16 tỷ đồng- đạt 29,61% dự toán cả năm và tăng đến 38,37% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó: phần thu nội địa thực hiện được gần 442 tỷ đồng- đạt hơn 30% dự toán cả năm và tăng hơn cùng kỳ đến 60,4%; phần thu xuất nhập khẩu thực hiện được hơn 33,7 tỷ đồng- đạt 22,49% dự toán cả năm và phần thu để lại chi quản lý ngân sách là 177,48 tỷ đồng- đạt hơn 30,2% dự toán cả năm. Phân theo khối, trong quý I- 2010 khối tỉnh thực hiện thu đạt hơn 32%, khối huyện, thị thực hiện thu đạt hơn 26,8% dự toán cả năm. Phân theo nguồn thu thì có đến 9 khoản thu đạt khá- trên 25% dự toán cả năm là: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; thu thuế thu nhập cá nhân; thu phí và lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu tiền cho thuê đất và các khoản thu tại xã. Có 2 khoản thu đạt mức trung bình là thu phí xăng dầu và thu khác ngân sách. Đồng thời cũng có 3 khoản thu đạt thấp là: thu lệ phí trước bạ, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu tiền thuê- bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Lĩnh vực thương nghiệp- dịch vụ nộp ngân sách tăng khá mạnh

Đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước quý I-2010, Sở Tài chính cho biết sở dĩ năm nay thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý I đạt kết quả khá cao là do các đơn vị, các huyện thị chủ động trong phân bố thu vì UBND tỉnh sớm ban hành quyết định giao dự toán thu đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Cục Thuế giao kế hoạch thu cho các Chi cục Thuế triển khai đến các đối tượng nộp thuế ngay từ đầu năm. Đồng thời, UBND tỉnh ban hành quyết định về những giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành kinh tế- xã hội và thu ngân sách Nhà nước năm 2010, trong đó có giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, huyện, thị tổ chức thực hiện. Và một yếu tố quan trọng nữa là trong quý I - 2010, tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục ổn định và phát triển với tốc độ tăng trưởng GDP là 8,5% so với cùng kỳ. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Trong quý II - 2010 ngành Tài chính và ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước. Theo chỉ tiêu mà Sở Tài chính đề ra là trong quý II năm 2010 toàn tỉnh thu ngân sách đạt ít nhất là 569,2 tỷ đồng để nâng luỹ kế thu 6 tháng đầu năm đạt 55,6% tổng dự toán thu ngân sách cả năm 2010. Để thực hiện được chỉ tiêu này, ngành Tài chính cho rằng các cấp, các ngành phải nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế, phân tích cụ thể những nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến mức độ thu để có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhất nhằm khai thác các nguồn thu hiệu quả nhất.

Sơn TrẦn