Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hiệp Thạnh: Hoạt động có hiệu quả

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 06:28

Người dân đến giao dịch tại Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh.

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hiệp Thạnh (gọi tắt là Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh) được thành lập vào cuối năm 1997 với 200 thành viên, vốn điều lệ ban đầu là 200 triệu đồng. Đến nay, hoạt động của đơn vị đã từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả hoạt động ngày càng cao hơn.

Tính đến cuối tháng 5.2009, Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh có 2.237 thành viên, tổng nguồn vốn là 21,658 tỷ đồng, đạt 95,49% so với kế hoạch năm. Trong đó vốn điều lệ là 896 triệu đồng, vốn huy động 14, 806 tỷ đồng và vốn vay Quỹ tín dụng trung ương là 3,550 tỷ đồng. Với nguồn vốn trên, Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh đã cho vay với tổng dư nợ là 19,832 tỷ đồng, đạt 99,16% kế hoạch năm, riêng khoản “nợ xấu” có khoảng 20 triệu đồng.

Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và cả cho vay sinh hoạt. Thủ tục vay vốn tại đây khá đơn giản, nhanh chóng, tạo sự thuận lợi, kịp thời cho người dân trong việc phát triển kinh tế gia đình, góp phần kéo giảm tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn. Để phục vụ ngày càng tốt hơn, cán bộ nhân viên của đơn vị được đưa đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn. Hoạt động hiệu quả nên cán bộ nhân viên Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh có thu nhập tương đối khá, bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh vẫn còn những khó khăn nhất định như: nhân dân chưa có thông tin đầy đủ, chưa thật am hiểu về hoạt động của Quỹ tín dụng, do đó việc huy động vốn còn có trở ngại (mặc dù lãi suất huy động tương đối cao). Trong hướng tới, Quỹ tín dụng Hiệp Thạnh dự tính tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện có, tuyển dụng thêm cán bộ trẻ có nghiệp vụ, đồng thời nâng cấp trụ sở làm việc.

NGUYỄN BÌNH