Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Tân Châu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 25/03/2015 - 03:42

Với những thành tích đạt được, năm 2014 quỹ TDND Thị trấn Tân Châu đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Quỹ TDND Thị trấn Tân Châu hiện có trên 3.500 thành viên. Tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ đến hết năm 2014 là trên 158 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm trước, trong đó vốn huy động chiếm trên 88% tổng nguồn vốn.

Thừa uỷ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Tân Châu Đỗ Ngọc Luông trao Bằng khen của Thủ tướng tặng quỹ TDND Thị trấn Tân Châu.

Tổng dư nợ cho vay tăng 19,16% so với năm trước, chủ yếu là cho vay trong thành viên, trong đó vay sản xuất nông nghiệp chiếm 34,40%. Trong hoạt động tín dụng, quỹ đã đáp ứng  kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh, sinh hoạt tiêu dùng cho thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở địa bàn nông thôn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc đầu tư tín dụng trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn.

Song song đó, quỹ TDND Thị trấn Tân Châu còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay để nâng cao chất lượng tín dụng và tư vấn hướng dẫn thành viên thực hiện phương án vay, nâng cao hiệu quả sử dụng trong việc đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng.

Công tác thu hồi nợ đến hạn và nợ quá hạn được đơn vị thực hiện khá tốt, do đó tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ 0,3% trên tổng dư nợ.

Song song với những nhiệm vụ kinh doanh, quỹ TDND Thị trấn Tân Châu còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Trong năm 2014, Quỹ đã trích một phần lợi nhuận tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo, đóng góp Quỹ vì người nghèo và xây dựng nông thôn mới với số tiền gần 40 triệu đồng… Năm 2015 QTDND Thị trấn Tân Châu đã đề ra kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu như tổng nguồn vốn đạt 167 tỷ đồng, dự nợ đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 3,1 tỷ đồng…

Tại Đại hội đại biểu thành viên năm 2015 tổ chức vào sáng 25.3, quỹ TDND Thị trấn Tân Châu và cá nhân ông Bùi Duy Thấm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Công Điều