BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết định của UBND tỉnh: Hỗ trợ tạm thời 500.000 đồng cho mỗi ha mía trồng mới có hợp đồng

Cập nhật ngày: 23/05/2009 - 05:49

Theo Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân ký, ban hành chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, những tổ chức, cá nhân có diện tích mía trồng mới trên địa bàn tỉnh, có ký hợp đồng đầu tư hoặc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nhà máy đường trong tỉnh đều được hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi ha mía. Thời gian thực hiện, từ năm 2009 đến hết năm 2011.

UBND tỉnh giao trách nhiệm các ngành có liên quan thực hiện các bước để hỗ trợ người trồng mía. Theo đó, Nhà máy đường kiểm tra và xác định diện tích mía trồng mới, lập danh sách theo từng xã, được UBND xã xác nhận hằng tháng gởi về Phòng Kinh tế Thị xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện. Các phòng này có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp trình UBND cùng cấp danh sách tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ và đề nghị Sở Tài chính trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí. UBND cấp huyện phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho Phòng Kinh tế Thị xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và nơi đây có trách nhiệm xây dựng dự toán, quản lý cấp phát trực tiếp cho các đối tượng và quyết toán với Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã.

PV