BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt bảo vệ môi trường nước mùa khô 2016 - 2017

Cập nhật ngày: 01/12/2016 - 04:05

Từ năm 2013 đến nay, Sở TN&MT đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi tắt là cơ sở) có khả năng xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, suối trên địa bàn tỉnh.

Người dân khốn khổ vì nước sông ô nhiễm làm chết cá nuôi trong lồng bè.

Qua đó, Sở đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở xả nước thải chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường. Nhờ vậy, chất lượng nguồn nước sông, suối nói chung trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Gần đây, hiện tượng cá chết trên sông, suối đã giảm đi đáng kể so với trước.

Kết quả đó cho thấy, việc tiếp tục duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở hoạt động ven sông, suối trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Để chủ động ngăn ngừa các hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nước sông, suối… Sở TN&MT cho biết sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải vào sông suối; có biện pháp xử phạt hành chính nghiêm khắc đối với các cơ sở xả nước thải không đạt quy chuẩn quy định ra môi trường, xem xét tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải nhưng không tuân thủ quy trình vận hành thường xuyên, dẫn đến chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn quy định.

Tại khu vực các cơ sở hoạt động ven sông, rạch, Sở sẽ thuê người dân giám sát việc xả thải để họ kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi gây ô nhiễm nguồn nước.

Đồng thời, Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất (kể cả ngoài giờ hành chính) đối với cơ sở có nguồn thải vào sông, suối, kênh, rạch; thành lập đường dây nóng về bảo vệ môi trường nước sông rạch tại địa phương…

Đình Chung


Liên kết hữu ích