Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Quyết liệt kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng
Kỳ 2: Tập trung tháo gỡ

 

Quyết liệt kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng
Kỳ 2: Tập trung tháo gỡ
 

Bài, ảnh: Ngọc Diêu

Thiết kế: Ngọc Trâm