Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính
Quyết tâm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

Bài, ảnh: Phương Thuý

Thiết kế: Ngọc Trâm