BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết toán NSĐP năm 2009: Tổng thu NSNN đạt hơn 3.900 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 23/10/2010 - 11:27

(BTNO) - Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Sử, ngày 29.10 tới sẽ diễn ra kỳ họp thứ 21 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2011. Tại kỳ họp này, ngoài Tờ trình về mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò ngang (BTNO đã đăng tải, xem tại đây), đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Tờ trình về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Sử phát biểu trong buổi họp báo ngày 22.10

Tờ trình của UBND tỉnh cho biết, năm 2009, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 3.903,712 tỷ đồng. Trong đó, thu theo dự toán HĐND tỉnh giao là 2.219,922 tỷ đồng, đạt 109,14% so dự toán, tăng 13,5% so với thực hiện năm 2008.

Tổng nguồn thu cân đối ngân sách địa phương năm 2009 là 3.728,270 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách địa phương được hưởng, nguồn bổ sung từ ngân sách trung ương, nguồn thu chuyển nguồn ngân sách năm 2008, thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN.

Tờ trình của UBND tỉnh cũng cho biết, năm 2009, tổng chỉ ngân sách địa phương theo dự toán HĐND tỉnh giao là 3.563,907 tỷ đồng, đạt 151,84% so dự toán, tăng 35,21% so thực hiện năm 2008. Trong đó chi đầu tư phát triển là 494,432 tỷ đồng.

PHƯƠNG LY