BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra mắt mô hình kết nghĩa giữa phụ nữ Kinh và phụ nữ dân tộc Tà Mun

Cập nhật ngày: 18/01/2015 - 12:00

Tổ phụ nữ kết nghĩa ra mắt trong buổi lễ.

Ấp Thạnh Hiệp là nơi tập trung nhiều hộ dân tộc Tà Mun sinh sống lâu đời. Tính đến nay, ấp đã có gần 150 chị em phụ nữ là người dân tộc Tà Mun.

Việc thực hiện mô hình kết nghĩa nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ Kinh kết nghĩa, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán của phụ nữ dân tộc Tà Mun. Đồng thời qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chị em người dân tộc Tà Mun về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tổ phụ nữ kết nghĩa ra mắt có 20 thành viên đăng ký tham gia, trong đó có 10 chị là người dân tộc Kinh và 10 chị người dân tộc Tà Mun. Tổ phụ nữ kết nghĩa thực hiện sinh hoạt định kỳ hàng quý. Dịp này, Chi hội Phụ nữ ấp Thạnh Hiệp còn tổ chức trao quà tết cho các Tổ trưởng Tổ phụ nữ tiêu biểu và các chị phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong ấp.

Thùy Dương