Ra mắt Văn phòng BLO Xa Mát

Cập nhật ngày: 02/12/2011 - 11:14

(BTNO)- Sáng 2.12, tại Công an huyện Tân Biên, Văn phòng BLO Xa Mát đã công bố quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Đại diện các ngành liên quan trong huyện đã đến tham dự buổi lễ.

 Công bố quyết định thành lập Văn phòng BLO Xa Mát

Văn phòng BLO Xa Mát được thành lập theo Quyết định số 2328 của UBND tỉnh Tây Ninh, là tên gọi tắt của Văn phòng “Liên lạc, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý, môi trường và mua bán người qua biên giới” giữa tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) với tỉnh Kampong Cham (Campuchia). BLO Xa Mát gồm 12 thành viên, do ông Lê Thiện Hồ - PCT UBND huyện Tân Biên làm Chánh văn phòng, ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng công an huyện Tân Biên là Phó chánh văn phòng thường trực.

Văn phòng BLO Xa Mát được thành lập có vai trò, nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo; thực hiện theo chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tỉnh nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, môi trường và mua bán người qua biên giới giữa Tây Ninh và tỉnh Kampong Cham (Campuchia).

Đức Thịnh