BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra quân kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 22/04/2015 - 06:00

Hôm 21.4, đoàn do Sở Y tế dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Gò Dầu. Đoàn đã tập trung kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các điểm trồng, cung cấp rau.

Đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn Gò Dầu.

Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn nhiều vi phạm phổ biến. Cụ thể, nhiều cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; người tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm còn thiếu kiến thức về an toàn vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm;

Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ; không mang găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với gia cầm, gia súc; nơi sản xuất, chế biến không đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thú y, không bảo đảm vệ sinh môi trường; nguồn nước dùng cho sản xuất, chế biến thực phẩm chưa được kiểm định…

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thú y trong sản xuất và chế biến.

Châu Pha


 
Liên kết hữu ích