BAOTAYNINH.VN trên Google News

Rà soát hộ nghèo năm 2009: Phải có ít nhất 50% hộ dân nơi hộ nghèo cư trú tham gia bình xét

Cập nhật ngày: 01/08/2009 - 06:44

Khám bệnh bảo hiểm y tế.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo và rà soát hộ nghèo năm 2009, từ ngày 30.6 đến ngày 28.7.2009 Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị tổ chức xong 9 lớp tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo huyện, xã, các đoàn thể, trưởng ấp, khu phố và đội ngũ rà soát viên trong toàn tỉnh nghiên cứu nắm vững các nội dung yêu cầu cơ bản, nhằm phục vụ cho việc tiến hành rà soát hộ nghèo trong thời gian tới.

Nội dung tập huấn là hướng dẫn về quy trình thủ tục cấp thẻ BHYT năm 2010 đối với hộ nghèo và nhân dân các địa phương thuộc Chương trình 135 (giai đoạn 2), chú trọng một số nội dung về chính sách chế độ đối với người nghèo, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên của Sở LĐ-TB&XH đã hướng dẫn chi tiết các biểu mẫu nhận dạng, phiếu rà soát, danh sách  hộ nghèo chuẩn Trung ương, hộ liền kề và cận nghèo.

Đại diện UBND kiêm Trưởng Ban chỉ đạo các huyện, thị kết hợp tập huấn chỉ đạo các xã thực hiện đúng quy trình rà soát, đảm bảo đúng đối tượng, quá trình thực hiện phải thể hiện tính nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ. Muốn vậy, đòi hỏi phải có sự tham gia giám sát chặt chẽ của các đoàn thể ở cơ sở và có ít nhất 50% hộ dân nơi hộ nghèo cư trú tham gia bình xét, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng do thiên vị hay tình cảm riêng mà đưa vào danh sách hộ nghèo không đúng đối tượng. Sau khi bình xét xong phải niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ thoát nghèo tại trụ sở xã, ấp để nhân dân kiểm tra, giám sát. Được biết từ nay đến ngày 25.8.2009 các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả rà soát về huyện để các thành viên ban chỉ đạo huyện tiến hành thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt kết quả và báo cáo về Sở LĐ-TB&XH xong trước ngày 15.9.2009.

TM