Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội mang ý nghĩa thiết thực và sâu sắc, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp, chung sức, chung lòng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao… đã diễn ra trong ngày hội, mang đến không khí rộn ràng khắp nơi.

Một số hình ảnh trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư:

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Trao nhà tình thương cho hộ nghèo.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Trò chơi dân gian "Bịt mắt đập heo" được nhiều bạn trẻ ưa thích.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Trò chơi kéo co luôn sôi động trong Ngày hội.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Trổ tài nấu ăn.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Bàn chuyện nhà nông.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Hát múa

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Trẻ em người dân tộc Khmer hát múa.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Những chàng trai, cô gái Khmer tưng bừng trong điệu nhạc truyền thống.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Tặng ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đồng bào dân tộc Khmer.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Các tổ dân cư ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Rộn ràng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương những hộ gia đình tiêu biểu.

Đại Dương