Sắc màu của tết

Sắc màu của tết
Sắc màu của tết
Sắc màu của tết
Sắc màu của tết

Bài, ảnh: Thành Huỳnh Đức

Thiết kế: Ngọc Trâm