Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

Sắc vàng tuyệt đẹp ở Pha That Luang

Cập nhật ngày: 29/04/2012 - 05:08

Pha That Luang (hay Phra Thatluang), có nghĩa là tháp thờ lớn trong tiếng Lào. Theo truyền thuyết, trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và rất nhiều châu báu. Tháp được mạ vàng bên ngoài, nhưng đó là ngày xưa. Bây giờ có lẽ chỉ còn vài chỗ còn giữ được lớp mạ vàng.

Toàn bộ khu Pha That Luang rất rộng, gồm tháp thờ và nhiều khu chùa với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Hành lang xung quanh tháp thờ dài hun hút, nơi chứa những tượng Phật. Trong khu Pha That Luang trồng rất nhiều cây thốt nốt, giống cây được trồng phổ biến ở khu vực nhiệt đới.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp ở Tháp Pha That Luang.

TT (st)