Sai phạm tại UBND xã An Cơ: Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan tố tụng làm rõ, xử lý nghiêm

Cập nhật ngày: 26/02/2011 - 11:06

 

 

 

Báo Tây Ninh trước đây đã có nhiều bài viết phản ánh về sai phạm của tập thể và một số cá nhân tại UBND xã An Cơ trong việc quản lý đất đai, quản lý tài chính. Sau thời gian giám sát theo dõi và trực tiếp làm việc với UBND huyện Châu Thành, Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý các sai phạm nêu trên của UBND huyện Châu Thành, trong đó có nêu rõ sai phạm của tập thể và cá nhân ở xã An Cơ. Tuy nhiên, các sai phạm này đến nay chưa được UBND huyện Châu Thành chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Châu Thành xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Vừa qua, ngày 18.2.2011, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ ký Công văn số 295/UBND-THNC về việc đề nghị xem xét xử lý sai phạm tại UBND xã An Cơ gửi Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành với nội dung sau:

“UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 75/BC-BCĐ ngày 22.12.2010 của Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng về kết quả xác minh, xử lý sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai tại xã An Cơ, huyện Châu Thành. Báo cáo nêu rõ sai phạm xảy ra tại UBND xã An Cơ, huyện Châu Thành rất nghiêm trọng, có hệ thống, trong thời gian dài, số tiền sai phạm lớn có dấu hiệu cấu thành tội phạm nhưng UBND huyện Châu Thành xử lý hành chính, mang tính chất nội bộ. Những cá nhân vi phạm không khắc phục hậu quả, có thái độ thách thức dư luận, xem thường pháp luật nên đã làm cho người dân địa phương bức xúc.

Nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đem lại niềm tin cho nhân dân địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan tố tụng, chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ mức độ sai phạm của các cá nhân vi phạm theo báo cáo của BCĐ tỉnh Tây Ninh về phòng, chống tham nhũng, với phương châm sai đến đâu, xử lý đến đó, đúng quy định pháp luật, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên.

Đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện công văn này, đồng thời phúc đáp kết quả và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ tỉnh Tây Ninh về phòng chống tham nhũng biết chỉ đạo thực hiện”.

ĐỨC TIẾN