BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sản lượng củ mì nhiều, xuất khẩu bột ít.

Cập nhật ngày: 07/08/2011 - 05:27

Theo Sở Công thương Tây Ninh, diện tích cây mì trong tỉnh đã tăng gấp 2 lần so với chỉ tiêu phát triển của tỉnh đề ra (25.000 ha) tại thời điểm năm 2010. Từ 15.000 ha vào năm 1995, đến năm 2005, cả tỉnh có 43.300 ha mì; đến năm 2010 là 45.713 ha.

Cùng với diện tích trồng mì lớn, Tây Ninh còn đứng đầu cả nước về sản lượng củ mì. Năng suất bình quân đạt khoảng 26 tấn/ha, nhiều nơi đạt năng suất đến 50 tấn/ha, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và Thái Lan. Đến cuối năm 2008, so với vùng Đông Nam bộ, sản lượng củ mì ở tỉnh ta chiếm tỷ trọng khoảng 48%/năm, chiếm khoảng 17% sản lượng cả nước.

Củ mì được đưa về nhà máy chế biến

Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 80 nhà máy chế biến củ mì, có tổng công suất chế biến thiết kế 3.270 tấn bột/ngày (công suất chế biến thực tế khoảng 3.070 tấn bột/ngày). Có thể nói, doanh nghiệp dân doanh gần như “độc chiếm” lĩnh vực chế biến bột mì. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm tinh bột mì bình quân đạt 10,75%/năm trong giai đoạn 2006- 2010; 36,83%/năm giai đoạn 2001- 2005 và đạt 23,47%/năm trong giai đoạn 1996- 2000. Sản phẩm sau tinh bột mì chỉ có kẹo mạch nha, đường mạch nha, bột biến tính và cồn nhưng sản lượng thấp.

Trong giai đoạn 2006- 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân về lượng xuất khẩu tinh bột mì là 4%/năm, chiếm tỷ trọng thấp về lượng xuất khẩu so với cả nước (chưa đầy 4% trong năm 2010). Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á.

ĐÌNH CHUNG

 

 

 

 

a