BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng

Cập nhật ngày: 03/09/2016 - 04:58

Tăng trưởng của ngành tác động chủ yếu từ các ngành có chỉ số sản xuất tăng cao và giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn, như: chế biến thực phẩm (do lượng đường chế biến, tinh bột mì tăng khá); các mặc hàng khác như dệt, cao su và plastic, khoáng phi kim loại, sản xuất và phân phối điện, sản phẩm da và các sản phẩm có liên quan, đều tăng từ 16-34%; may trang phục tăng nhẹ (1,14%).

Sản xuất sợi dệt- Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, một số các sản phẩm chủ yếu như: quần áo các loại, gạch các loại tiếp tục giảm so cùng kỳ nên cũng đã ảnh hưởng đến mức tăng trưởng chung của toàn ngành trong 8 tháng đầu năm.

Sở Công thương cũng cho biết, 8 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 14% so cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện đều tăng. Riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm gần 14%, do tác động chủ yếu từ hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu của Công ty cổ phần xử lý phế liệu rắn hoạt động không ổn định.

Với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng đã góp phần vào tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 8 tháng đầu của năm 2016 ở các nhóm mặt hàng công nghiệp, như: hàng nông sản (nhân điều, sản phẩm từ sắn) đạt 186,3 triệu USD; vali, nón, túi xách, ô, dù, giày đạt hơn 386 triệu USD; dệt may, sợi dệt đạt 755,7 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt may, giày, da đạt 141 triệu USD.

Hải Nam