BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sản xuất và chế biến mía, mì đều tăng so với năm trước

Cập nhật ngày: 14/12/2009 - 02:01

Niên vụ 2009-2010, diện tích mía được đầu tư của của các nhà máy đường trên địa bàn Tây Ninh gần 21.000 ha, tăng 17,7%, so với vụ 2008-2009. Từ ngày 14.8.2009 đến nay, ba công ty đường trên địa bàn tỉnh đã hoạt động, với kết quả thu mua được hơn 103.000 tấn, lượng đường sản xuất hơn 8.300 tấn, lượng đường tiêu thụ hơn 8.000 tấn.

Thu hoạch mía.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 4,344 tỷ đồng cho 8.687 ha mía trồng mới theo chính sách hỗ trợ tạm thời cho đối tượng trồng mới.

Trong năm 2009, khối lượng củ mì đưa vào chế biến ước lượng khoảng 1.975.824 tấn, tăng 11,4% so với năm 2008. Trong đó chế biến công nghiệp 1.679.450 tấn. Ước các nhà máy sản xuất được 493.956 tấn bột, tăng 7,1% so với năm 2008.

D.H