Sao lưu dữ liệu đến Amazon Cloud Drive với 5GB miễn phí

Cập nhật ngày: 20/07/2011 - 09:49

Amazon Cloud là một ổ lưu trữ ứng dụng web của Amazon. Nó cung cấp cho người dùng với 5 GB không gian lưu trữ miễn phí. Người dùng có thể mua không gian lưu trữ nhiều hơn theo nhu cầu. Bạn có thể sử dụng miễn phí không gian để sao lưu dữ liệu vào Cloud Drive.

Trước hết, bạn sẽ cần phải bấm vào liên kết Amazon Drive Cloud trên Amazon.com và đăng ký với nó. Sau đó, bạn cũng sẽ cần tải lên tập tin đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng giao diện web Amazon Cloud Drive. Trong quá trình tải lên đầu tiên, bạn sẽ cần phải chấp nhận một thỏa thuận người về các chính sách tải lên.

Sau đó, tải Gladinet Cloud Desktop từ Gladinet.com và cài đặt nó. Nếu hệ thống 32-bit, bạn có thể sử dụng gói cài đặt 32-bit, nếu không, sử dụng gói 64-bit. Trong quá trình cài đặt hoặc sau khi cài đặt, bạn có thể gắn kết Amazon Cloud Drive như một thư mục ảo.

Sau đó, Amazon Cloud Drive sẽ hiển thị đĩa Z - Drive My Gladinet trên máy tính.

- Một số cách để sao lưu dữ liệu.

Phương pháp 1 - Kéo và thả từ thư mục local đến thư mục Drive Amazon Cloud

Khi bạn kéo và thả, một hộp thoại sẽ hiển thị.

Theo mặc định đây là một lần sao chép sự kiện, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi từ nút thả xuống để biến nó thành một bản sao lưu hàng ngày hoặc tự động sao lưu khi thay đổi xảy ra.

Phương pháp 2 - Sử dụng giao diện quản lý

Sử dụng giao diện quản lý, bạn có thể tạo phản chiếu sao lưu hoặc sao lưu ảnh chụp.

Mirrored backup là một phương thức đơn giản của sao lưu. Chỉ đơn giản là phản chiếu một thư mục local đến Drive Amazon Cloud. Theo mặc định, một hành động xóa trong thư mục địa local sẽ không được phản chiếu đến cloud drive nhằm để phòng ngừa khi vô tình xóa.

Snapshot backup là một chế độ tiên tiến hơn của sao lưu. Nó sẽ tạo ra bức ảnh chụp đầy đủ định kỳ. Các bước tương tự cho cả hai phương thức sao lưu.

Trước tiên, bạn chọn một thư mục nguồn.

Bước tiếp theo sẽ chọn điểm đến, chẳng hạn như Amazon Cloud Drive.

Sau đó chọn lịch trình sao lưu.

Bước cuối cùng sẽ được xem lại nhiệm vụ sao lưu và xác nhận.

Bây giờ nhiệm vụ sao lưu sẽ được chạy và sao lưu các thư mục nguồn local đến Drive Amazon Cloud.

H.T (st)