BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sắp chi tiền hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch heo tai xanh

Cập nhật ngày: 30/11/2010 - 11:15

Sở NN&PTNT Tây Ninh cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Sở và một số ngành chức năng, UBND các địa phương sẽ khẩn trương hoàn tất việc hỗ trợ thiệt hại theo quy định cho các hộ chăn nuôi có heo bị bệnh chết do dịch heo tai xanh gây ra (25.000 đồng/kg heo hơi). Tuy nhiên, việc chi tiền hỗ trợ, phải qua một quy trình “nghiêm ngặt”, chặt chẽ ngay từ khi phát hiện heo bệnh cho đến khi công bố danh sách các hộ được hỗ trợ ở địa phương.

Cụ thể, hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nghi ngờ heo bệnh tai xanh phải báo cáo UBND xã hoặc ban thú y xã. UBND xã, ban thú y xã báo về trạm thú y huyện (hoặc Thị xã). Trạm cử cán bộ thú y phối hợp với chính quyền địa phương và ban thú y đến hộ nuôi heo khoanh vùng, xử lý ổ dịch. Việc tiêu huỷ, số lượng tiêu huỷ được thể hiện đầy đủ trên biên bản hiện trường, có chữ ký xác nhận của các thành viên cùng tham gia (hộ chăn nuôi, chính quyền cấp xã, cán bộ trạm thú y). Đây là cơ sở đầu tiên để hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi được xem xét chi tiền hỗ trợ. Sau khi được UBND huyện, Thị xã phê duyệt danh sách được nhận hỗ trợ, UBND các xã, BQL các ấp phải công khai mức hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân, trang trại, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi để người dân biết, kiểm tra, giám sát.

Sắp chi tiền hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch heo tai xanh

Đối với cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch heo tai xanh, Sở NN&PTNT cho biết sẽ chi hỗ trợ cho 2 khâu: khâu tiêm phòng vắc xin heo tai xanh và khâu trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.

Người tiêm phòng vắc xin heo tai xanh được hỗ trợ mức bình quân 1.000 đồng/con/lần tiêm. Trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới 50.000 đồng/người/ngày thì được thanh toán 50.000 đồng/ngày. Thủ tục để được thanh toán là phải có danh sách các trại, hộ hoặc các ấp, xã sử dụng vắc xin heo tai xanh do ngân sách Trung ương hỗ trợ; có chữ ký của cán bộ thú y xã, xác nhận của chính quyền địa phương hoặc chữ ký của trưởng trạm thú y và ban chỉ đạo huyện- tuỳ trường hợp; có bảng kê chi tiền công tiêm phòng; bảng tổng hợp đề nghị thanh toán kinh phí tiêm phòng của các huyện, Thị xã.

Người tham gia phòng, chống dịch được chi hỗ trợ mức tối đa 50.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ. Thời gian được tính để chi hỗ trợ từ ngày 7.8.2010 (ngày phát hiện ổ dịch đầu tiên) cho đến khi có quyết định công bố hết dịch trên địa bàn huyện, Thị xã.

Riêng chi phí tiêu huỷ heo bệnh sẽ được quyết toán theo thực tế từng trường hợp cụ thể. Thủ tục để được thanh toán là phải có hợp đồng thuê mướn phương tiện (đào hố, vận chuyển heo bệnh…); biên nhận tiền có sự xác nhận của UBND cấp xã và BCĐ cấp huyện.

Sở NN&PTNT cho biết: việc chi hỗ trợ ở các địa phương phải đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp, phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định, tất cả các khoản cấp phát, nhận tiền phải có danh sách ký nhận nhằm đảm bảo không để xảy ra tiêu cực, vụ lợi.

ĐÌNH CHUNG