Sáp nhập BHXH thành phố Tây Ninh về BHXH tỉnh 

Cập nhật ngày: 27/12/2019 - 20:10

BTNO - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo về việc sáp nhập và chuyển giao chức năng nhiệm vụ BHXH thành phố Tây Ninh về BHXH tỉnh.

Theo đó, mọi hoạt động quan hệ làm việc phát sinh tại BHXH thành phố Tây Ninh sẽ do BHXH tỉnh Tây Ninh thực hiện. Trụ sở của BHXH tỉnh được đặt địa chỉ 233 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh.

Trụ sở làm việc của BHXH tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Huấn- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, bên cạnh việc sáp nhập BHXH thành phố Tây Ninh về BHXH tỉnh, đơn vị còn hợp nhất và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Phòng Tiếp dân và trả kết quả thủ tục hành chính về văn phòng thuộc BHXH tỉnh, thành bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thụ tục hành chính trực thuộc văn phòng.

Song song đó, BHXH tỉnh cũng thay đổi “Phòng Khai thác và thu nợ” thành “Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng”.

Cũng theo ông Huấn, việc sáp nhập này được thực hiện theo Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đức An