Sau hơn 2 tháng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất: Đã có tác động tích cực đến sản xuất- kinh doanh, nhưng vẫn còn một số hạn chế

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 11:53

Hỗ trợ lãi suất đã tác động tích cực đến sản xuất

Ngày 23.1.2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 131/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh. Đây là một chính sách lớn, cấp bách của Chính phủ nhằm giúp các tổ chức, cá nhân duy trì sản xuất kinh doanh, tạo việc làm trong điều kiện nền kinh tế bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Qua đợt khảo sát mới đây của NHNN tỉnh cho thấy, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, chính sách hỗ trợ lãi suất đã có tác động tích cực đối với nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất- kinh doanh.

Ông Nguyễn Tiến Phúc- Giám đốc NHNN tỉnh Tây Ninh cho biết, đến cuối quý I-2009 tổng dư nợ trên địa bàn tỉnh đạt gần 9.000 tỷ đồng- tăng 6,5% so với cuối năm 2008. Đặc biệt, sau 2 tháng thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngắn hạn sản xuất kinh doanh theo Quyết định 131/QĐ-TTg, tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.430 tỷ đồng- chiếm gần 19% tổng dư nợ và chiếm gần 30% dư nợ cho vay ngắn hạn. Trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất chiếm nhiều nhất- hơn 1.000 tỷ đồng. Về đối tượng được hỗ trợ lãi suất, qua 2 tháng thực hiện, đã có hơn 14.000 khách hàng được vay vốn hỗ trợ lãi suất. Trong đó có 330 doanh nghiệp vay hơn 750 tỷ đồng và hơn 13.600 cá nhân vay hơn 678 tỷ đồng. Nếu phân tích theo cơ cấu ngành kinh tế thì ngành thương nghiệp được vay hỗ trợ lãi suất với số vốn nhiều nhất- hơn 793 tỷ đồng, kế đến là ngành nông lâm nghiệp- vay hơn 363 tỷ đồng, ngành công nghiệp chế biến vay hơn 237 tỷ đồng, ngành kho vận- gần 36 tỷ đồng.

Đánh giá tổng quát hiệu quả chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất, Giám đốc NHNN tỉnh cho biết, chính sách đã góp phần giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, giải phóng hàng tồn kho, dự trữ thêm nguyên liệu đầu vào… Từ đó, các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất- kinh doanh, duy trì hoạt động và việc làm cho công nhân. Cụ thể, qua kiểm tra 40 dự án vay vốn của các doanh nghiệp, hộ sản xuất được vay vốn hỗ trợ lãi suất tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cho thấy: với mức hỗ trợ 4% trong 8 tháng thì các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào từ 0,068% đến 2,27%. Riêng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ lãi suất đã giúp nhiều hộ nông dân duy trì được mức đầu tư, chăm sóc vật nuôi, cây trồng, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất nông nghiệp quý I tăng trưởng 6,65% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, qua đợt khảo sát cũng cho thấy chính sách hỗ trợ lãi suất- dù đã mang lại hiệu quả kích cầu rõ nét, nhưng vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm. Trước tiên là vẫn còn một số doanh nghiệp, hộ sản xuất không tiếp cận được với vốn vay được hỗ trợ lãi suất do đang có dư nợ tại các ngân hàng trước khi thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và hiện nay chưa hết chu kỳ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, mức hỗ trợ lãi suất các khoản vay ngắn hạn quy định là 4% trong 1 năm, nhưng thời gian được hỗ trợ lãi suất chỉ có 8 tháng, nên các đối tượng được hưởng chính sách thực tế chỉ được hỗ trợ có 2,66% lãi suất mà thôi. Mức hỗ trợ này chưa nhiều- nhất là đối với những hộ sản xuất vay vốn ít thì càng không đáng kể. Riêng các hộ sản xuất vay vốn ở các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thì không được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất do quỹ tín dụng nhân dân không thuộc đối tượng tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất. Điều này đã gây thiệt thòi cho các hộ quan hệ vay vốn ở các quỹ tín dụng cơ sở, trong đó hầu hết là các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp.

Các quỹ TDND cơ sở chưa được tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất

Để chính sách hỗ trợ lãi suất có tác dụng kích cầu mạnh hơn nữa, UBND tỉnh đã có những đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh làm Trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vào ngày 16.4 vừa qua. Cụ thể là UBND tỉnh đề nghị Chính phủ cho phép các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở được tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm hỗ trợ các hộ sản xuất có vay vốn tại các quỹ tín dụng, đồng thời cũng giúp các quỹ tín dụng duy trì và ổn định hoạt động. UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho kéo dài thêm thời gian hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn- từ 8 tháng lên 12 tháng để mức hỗ trợ nâng lên đủ 4%. Riêng đối tượng được hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đã được Chính phủ mở rộng hơn- không chỉ ngắn hạn mà cả đối với các khoản vay trung, dài hạn. Ngày 4.4.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thêm Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất- kinh doanh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết thực hiện cả hỗ trợ lãi suất các khoản vay vốn ngắn hạn theo Quyết định 131/QĐ-TTg lẫn các khoản vay vốn trung, dài hạn ngân hàng theo Quyết định 443/QĐ-TTg thì chắc chắn dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất trên địa bàn trong thời gian tới sẽ tăng cao, tác dụng kích cầu cũng sẽ tăng, đồng thời hiệu quả kinh tế cũng sẽ được nâng tương xứng.

SƠN TRẦN


Liên kết hữu ích