BAOTAYNINH.VN trên Google News

SBT công bố giá thu mua mía vụ mới

Cập nhật ngày: 09/10/2012 - 05:04

(BTNO)- Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT) vừa công bố chính sách thu mua mía vụ 2012 – 2013. Theo đó, Công ty sẽ chia làm 4 giai đoạn thu mua giá tối thiểu với 4 mức khác nhau, đồng thời, đối với các giống mía khác nhau cũng sẽ có mức giá thu mua khác.

Nhà máy SBT đã nâng công suất lên 9.800 tấn mía cây/ngày

Cụ thể đối với các giống VN84-4137, ROC 16, ROC 10, ROC 22, giá mía tươi cơ bản từ đầu vụ đến cuối vụ thu hoạch 2012 – 2013 là 900.000 đồng/tấn (10CCS). Giá mía tối thiểu tại ruộng từ đầu vụ đến cuối năm 2012 là 1.060.000 đồng/tấn. Từ ngày 1.1.2013 đến tết Nguyên đán Quý Tỵ, SBT sẽ thu mua mía mức tối thiểu 1.055.000 đồng/tấn. Sau tết Nguyên đán Quý Tỵ đến 15.3.2013, mức giá thu mua mía tươi tối thiểu tại ruộng của công ty tăng lên 1,2 triệu đồng/tấn. Từ ngày 15.3.2013 đến cuối vụ, giá mía tươi tối thiểu tiếp tục tăng thêm 45.000 đồng/tấn (1.245.000 đồng/tấn).

Ở từng giai đoạn thu hoạch, SBT cũng có một số chính sách hỗ trợ khác. Mức trợ giá và hỗ trợ khác theo từng giai đoạn như sau: Giai đoạn 1, tiền trợ giá 250.000 đồng/tấn, tiền thu hoạch 200.000 đồng/tấn, hỗ trợ hoàn thành hợp đồng 50.000 đồng/tấn. Giai đoạn 2, trợ giá 200.000 đồng, thu hoạch 150.000 đồng, hoàn thành hợp đồng 50.000 đồng/tấn. Hai giai đoạn cuối, mức trợ giá là 300.000 đồng, thu hoạch 250.000 đồng và hoàn thành hợp đồng 50.000 đồng/tấn.

Đối với các giống mía trên, SBT bảo hiểm chữ đường lần lượt theo từng giai đoạn là 9; 9,5; 10 và 10,5 chữ.

Đối với các giống mía khác, giá thu mua cơ bản cũng là 900.000 đồng/tấn (10CCS) và cũng có mức giá tối thiểu riêng theo 4 giai đoạn thu hoạch: 970.000 đồng; 965.000 đồng; 1.110.000 đồng và 1.155.000 đồng/tấn. Tiền trợ giá, thu hoạch, hoàn thành hợp đồng cũng như các giống mía VN84-4137, ROC 16, ROC 10, ROC 22. Tuy nhiên, so với các giống mía vừa nêu, mức bảo hiểm chữ đường ở các giống mía khác thấp hơn: 8; 8,5; 9 và 9,5 chữ.

HOÀNG THI