BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ chỉ có một loại giấy chứng nhận thay cho sổ hồng, sổ đỏ

Cập nhật ngày: 14/04/2009 - 07:49

Ngày 13.4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu thống nhất phương án cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện các Nghị quyết 07/2007/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết 02/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Nghị quyết 07/2007/QH12 của Quốc hội yêu cầu các cơ quan liên quan phải rà soát, sửa đổi những vướng mắc trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; sửa đổi, bổ sung ngay những quy định chưa phù hợp trong các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này, bảo đảm tính thống nhất, đầy đủ, rõ ràng, sát thực tế; điều chỉnh chính sách tài chính theo hướng miễn, giảm đóng góp của người dân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cơ sở Luật Đất đai, giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện; đơn giản hoá hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên phạm vi toàn quốc.

Tại Nghị quyết 02/2008/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan trình phương án sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận cả quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; sửa đổi các văn bản pháp luật khác có liên quan đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó có xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hiện tại, có 2 loại giấy tờ chính liên quan đến đất đai là sổ đỏ và sổ hồng. Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

(Theo chinhphu.vn)


 
Liên kết hữu ích