BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ có chính sách hỗ trợ cho CBCC cấp xã nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi

Cập nhật ngày: 23/11/2009 - 06:00

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên (giữa) cùng Phó Chủ tịch thường trực Võ Hùng Việt và Phó Chủ tịch Phạm Văn Tân bàn về chính sách trợ cấp CBCC cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc trong phiên họp thường kỳ tháng 11.2009.

Mới đây, Sở Nội vụ đã trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét dự thảo quy định hỗ trợ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc ngay đối với cán bộ công chức cấp xã. Tại phiên họp thường kỳ tháng 11.2009, lãnh đạo và các thành viên UBND tỉnh đã thông qua bản dự thảo này.

Theo quy định sắp được UBND tỉnh ban hành (sau khi HĐND tỉnh quyết nghị), cán bộ công chức (CBCC) cấp xã thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi phải đáp ứng các điều kiện sau: nam đủ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi; nữ đủ 50 tuổi đến đủ 54 tuổi; có thời gian đóng BHXH tối thiểu là 20 năm; có sức khoẻ hạn chế hoặc năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu công tác, không đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau về trình độ văn hoá, chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định tiêu chuẩn chức danh, tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với CBCC cấp xã không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi như đã nêu ở trên nhưng do sức khoẻ hạn chế hoặc năng lực công tác không đáp ứng yêu cầu công việc, không đạt một trong các tiêu chuẩn về trình độ văn hoá, chuyên môn, lý luận chính trị theo quy định tiêu chuẩn chức danh, có nguyện vọng nghỉ việc ngay được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Dự kiến, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước, CBCC cấp xã nghỉ hưu trước tuổi còn được tỉnh hỗ trợ thêm các khoản sau: được hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng và các khoản phụ cấp mang tính chất lương hàng tháng (nếu có) cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (đủ 12 tháng); được hỗ trợ 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho người đủ 20 năm đầu công tác có đóng BHXH; được hỗ trợ nửa tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH (đủ 12 tháng) kể từ đủ năm thứ 21 trở lên, trên 6 tháng thì tính tròn 1 năm; được hỗ trợ thêm 300.000 đồng cho mỗi năm công tác tại xã, phường, thị trấn (có đóng BHXH). Nếu thời gian công tác đủ 6 tháng trở lên thì được hỗ trợ thêm 300.000 đồng.

Đối với CBCC cấp xã thuộc diện nghỉ việc ngay, ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước còn được  tỉnh hỗ trợ thêm các khoản sau: được hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc; được hỗ trợ 2 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH; được hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi năm công tác tại xã, phường, thị trấn (có đóng BHXH). Nếu thời gian công tác đủ 6 tháng trở lên thì được hỗ trợ thêm 300.000 đồng.

Đối với CBCC cấp xã thuộc đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc ngay theo dự thảo này và có quá trình tham gia kháng chiến từ trước ngày 30.4.1975 trở về trước thì ngoài việc được hưởng các khoản đã nêu còn được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho mỗi năm tham gia kháng chiến. Nếu dưới 6 tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng, nếu đủ 6 tháng trở lên thì tính mức hỗ trợ bằng 1 năm. Nguồn kinh phí thưc hiện hỗ trợ xuất từ ngân sách tỉnh. Ngoài ra, BHXH thực hiện các khoản chi trả chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc theo quy định.

Theo Sở Nội vụ, chính sách khuyến khích trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc nhằm giải quyết đầu ra cho số CBCC cấp xã không đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Đồng thời thay thế, tuyển dụng cán bộ trẻ đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nhất là số cán bộ đang được tạo nguồn để đảm bảo nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

HOÀNG THI