Sẽ hoàn thành cổ phần hoá DN nhà nước trong năm 2015

Cập nhật ngày: 06/05/2015 - 11:30

Cảng Bến Kéo hiện do Công ty Mía đường Tây Ninh quản lý, khai thác.

Ngày 17.7.2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu DN nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngày 17.3.2014, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc tái cơ cấu (DNNN) thuộc địa phương quản lý. Theo Đề án trên, các đơn vị như Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh thuộc diện phải tái cơ cấu.

Theo yêu cầu tái cơ cấu, đối với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tây Ninh, lĩnh vực ngành nghề đề nghị tiếp tục kinh doanh và phát triển ở đơn vị này gồm: Hoạt động kinh doanh vé số truyền thống và vé số tự chọn; cho thuê văn phòng (do nhu cầu chưa sử dụng hết công năng của một số công trình đã xây dựng nên Công ty cho thuê để bù đắp chi phí quản lý, bảo trì công trình và tăng thu nhập).

Đồng thời lĩnh vực ngành nghề đề nghị bổ sung gồm hoạt động in và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động xổ số để phục vụ cho hoạt động chính của Công ty. Lĩnh vực ngành nghề đề nghị không tiếp tục kinh doanh, phát triển gồm: hoạt động liên doanh, liên kết liên quan đến bất động sản; hoạt động huy động vốn phục vụ đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài tỉnh. Công ty cũng đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa thực hiện một số ngành nghề như: kinh doanh dịch vụ khách sạn - nhà hàng, giáo dục dạy nghề.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tây Ninh cũng phải thoái vốn đầu tư ra ngoài DN: Công ty cổ phần in Hoàng Lê Kha, Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị, Công ty cổ phần du lịch - thương mại.

Theo Sở Tài chính, đến nay Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tây Ninh đã bán toàn bộ số cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh. UBND tỉnh cũng đã có văn bản cho chủ trương về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, đồng ý cho chủ trương điều chuyển vốn Nhà nước giữa 2 công ty (điều chuyển ghi tăng vốn cho Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại và ghi giảm vốn đối với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết). Hiện 2 công ty đang hoàn thành thủ tục bàn giao vốn Nhà nước theo quy định.

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết cũng đã bán cổ phần tại Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị. Riêng số cổ phần tại Công ty cổ phần in Hoàng Lê Kha, Công ty đã tổ chức bán lần đầu nhưng không thành công do không có nhà đầu tư mua. UBND tỉnh đã có chủ trương cho Công ty giảm giá cổ phần để tiếp tục bán theo quy định.

 Đối với Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh, lĩnh vực ngành nghề đề nghị tiếp tục kinh doanh, phát triển trong quá trình tái cơ cấu gồm: trồng mía, mì, cao su, chế biến các loại nông sản từ nguồn nguyên liệu đã nêu đối với các Công ty cổ phần Đường Nước Trong, công ty TNHH Khoai mì Nước Trong, Công ty cổ phần cao su Nước Trong, tiếp tục kinh doanh cảng Bến Kéo.

Công ty tiếp tục giữ nguyên vốn góp tại 3 đơn vị liên doanh là Công ty TNHH Khoai mì Tây Ninh, Công ty TNHH Tapioca Việt Nam, Trung tâm khảo nghiệm và sản xuất mía giống; tiếp tục giữ nguyên phần góp vốn tại Công ty cổ phần Trà Phí, nhằm duy trì hoạt động cung cấp bao bì từ Công ty này cho các công ty nội bộ của Công ty Mía đường và các đơn vị liên doanh, liên kết.

Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh phải cổ phần hoá nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh; phát hành 14 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tân Hội, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 16 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh cũng phải thoái vốn ra ngoài các DN: Công ty cổ phần thiết bị cơ nhiệt Tây Ninh, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Ninh, Công ty cổ phần du lịch - thương mại Tây Ninh. Đến nay, Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh đã phát hành thành công 14 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tân Hội; Công ty cũng đã thoái 100% vốn ra khỏi Công ty cổ phần thiết bị cơ nhiệt Tây Ninh.

Mới đây, UBND tỉnh đã ký quyết định về việc điều chuyển vốn sở hữu tại Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh sang Công ty TNHH Cơ khí số tiền gần 5,3 tỷ đồng. Công ty cũng đã bán hết số cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Ninh. Riêng số cổ phần đầu tư tại Công ty cổ phần du lịch - thương mại Tây Ninh, Công ty TNHH Mía đường Tây Ninh đã bán 2 lần nhưng chưa có người mua.

Đối với nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bán đấu giá nhưng không thành công. Sau đó, dù đã giảm giá 10% và tổ chức bán lần 2 nhưng vẫn chưa có người mua. Công ty dự kiến bán theo thoả thuận nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tác.

Đối với Công ty cổ phần khoai mì Nước Trong, do sản xuất thua lỗ, UBND tỉnh đã chỉ đạo bán toàn bộ vốn đầu tư của Công ty này để thu hồi vốn đầu tư ngoài DN Công ty TNHH Mía đường, theo giá bảo đảm bảo toàn vốn đầu tư của Công ty tại DN Công ty cổ phần khoai mì Nước Trong.

Bên cạnh việc tái cơ cấu DNNN, thời gian qua, tỉnh cũng tiến hành hoạt động cổ phần hoá các DNNN giai đoạn 2011 - 2015. Theo kế hoạch, giai đoạn này, tỉnh tiếp tục duy trì 100% vốn Nhà nước tại 2 doanh nghiệp (DN) là Công ty Xổ số kiến thiết và Công ty Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh.

Tỉnh sẽ tổ chức cổ phần hoá 5 DN. Trong đó có 2 DN giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty Cao su 1.5 Tây Ninh và Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh. Có 3 DN giữ dưới 50% vốn điều lệ gồm: Công ty Cơ khí Tây Ninh, Công ty Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh và Công ty Mía đường Tây Ninh.

Đến nay, Công ty Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh đã tổ chức cổ phần hoá xong. Năm 2014, Công ty Cơ khí Tây Ninh đã triển khai công tác cổ phần hoá, sáp nhập, di dời. Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục, trình tự di dời. Mới đây, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ di dời để bàn giao mặt bằng, lập thủ tục đầu tư xây dựng khách sạn Mường Thanh.

Trong năm 2015, UBND tỉnh quyết tâm tổ chức cổ phần hoá xong 4 DNNN còn lại là Công ty Cao su 1.5 Tây Ninh, Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh, Công ty Cơ khí Tây Ninh và Công ty Mía đường Tây Ninh.

Theo Sở Tài chính, quá trình tái cơ cấu DNNN có gặp một số khó khăn. Chẳng hạn như việc thoái vốn cần phải có thời gian nhưng quá trình thực hiện khá cấp bách. Các khoản đầu tư đã được định giá đúng nhưng lại chưa phù hợp với giá thị trường. Mặt khác, do thoái vốn đầu tư ngoài ngành trong cùng một thời gian nên nhu cầu thoái vốn của các DN rất lớn, trong khi nhu cầu đầu tư có hạn nên cần thêm thời gian thực hiện để tránh gây thiệt hại cho DN.

Đối với 4 DN thuộc diện phải cổ phần hoá xong trong năm 2015, có 2 DN là Công ty Cao su 1.5 Tây Ninh và Công ty Mía đường Tây Ninh đang gặp khó khăn do chưa thông qua phương án xử lý đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hoá.

Đối với Công ty Cơ khí Tây Ninh, do phải vừa tiến hành cổ phần hoá, vừa phải sáp nhập, vừa di dời nên “vướng” nhiều chỗ về thủ tục và mất nhiều thời gian.

Còn đối với Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh, đây là đơn vị hoạt động công ích, hiệu quả kinh doanh thấp nên việc huy động nhà đầu tư tham gia mua cổ phần sẽ rất khó khăn. Do đó, cần xây dựng lộ trình điều chỉnh giá nước, bảo đảm Công ty hoạt động có lợi nhuận nhằm hấp dẫn nhà đầu tư mua cổ phần.

HOÀNG ĐÌNH BẢO


Liên kết hữu ích