BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ thu phí hầu hết giao dịch ATM ngoại mạng

Cập nhật ngày: 14/04/2009 - 07:49

Phần lớn các giao dịch ATM ngoại mạng như chuyển khoản, rút tiền mặt, in sao kê tài khoản sẽ bị mất phí, theo dự thảo Thông tư do Ngân hàng Nhà nước soạn thảo và gửi tới các ngân hàng thương mại để lấy ý kiến.

Đây là dự thảo lần thứ 2 của Thông tư hướng dẫn về nguyên tắc thu, trả và chia sẻ phí đối với các giao dịch thẻ nội địa tại máy giao dịch tự động, thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng hóa - dịch vụ. 

Theo dự thảo, việc thu phí giao dịch ATM sẽ do các tổ chức phát hành tự xây dựng nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: Không thu phí vấn tin số dư tài khoản, những giao dịch ATM không thành công và nhất là áp dụng mức phí bằng không (0) đối với các giao dịch nội mạng. 

Đối với giao dịch ngoại mạng có thể sẽ bị thu phí nhưng sẽ miễn phí 3 giao dịch ngoại mạng rút tiền mặt đầu tiên trong mỗi tháng đối với những khách hàng sử dụng thẻ để nhận lương từ ngân sách Nhà nước, lương hưu, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội.

Đối với các mức phí khác, tổ chức phát hành thẻ chỉ được thu phí giao dịch ATM đối với chủ thẻ theo mức quy định tại Biểu phí dịch vụ thẻ đã ban hành và không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác. Các tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh toán, chuyển mạch thẻ không được thu phí đối với chủ thẻ thực hiện giao dịch ATM.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng quy định, tổ chức phát hành thẻ không được thu phí đối với chủ thẻ thực hiện giao dịch POS mua hàng hóa-dịch vụ.

Đối với mỗi giao dịch ATM, POS qua tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức phát hành thẻ phải trả phí trao đổi nội bộ cho tổ chức thanh toán thẻ sở hữu ATM và phí chuyển mạch cho tổ chức chuyển mạch thẻ.

Tuy nhiên, để được thu phí, các tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng Biểu phí giao dịch ATM, phí giao dịch POS và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sau đó công bố với công chúng.

Việc thu phí đối với giao dịch ATM từng được các ngân hàng hai lần đề xuất áp dụng trong năm 2008 nhưng đều bị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bác bỏ.

Phí đề xuất của các ngân hàng trước đây phổ biến là Mức thu phí giao dịch thấp nhất (như rút tiền, chuyển khoản, xem số dư tài khoản) dự kiến sẽ được tính 1.000 đồng/lần; phí thường niên khoảng 5.000 đồng/thẻ/tháng...

(Theo Vietnamnet)