Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẽ tổ chức Diễn đàn Học tập suốt đời- Xây dựng xã hội học tập

Cập nhật ngày: 23/11/2010 - 09:55

Học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội tiến bộ

Vụ Khoa giáo văn xã, Văn phòng Chính phủ,  được biết, mục đích của Diễn đàn này là chia sẻ những nghiên cứu của ASEM về học tập suốt đời và xây dựng XHHT; làm rõ và nâng cao nhận thức về khái niệm học tập suốt đời và xây dựng XHHT trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế Việt Nam.

Diễn đàn còn là nơi thúc đẩy nghiên cứu về học tập suốt đời và xây dựng XHHT tại Việt Nam và hợp tác nghiên cứu với những nhà khoa học nước ngoài trong lĩnh vực này.

Theo kế hoạch dự kiến, Diễn đàn trên sẽ được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của khoảng 90 đại biểu quốc tế cùng đại diện ASEM và 210 đại biểu Việt Nam.

Vụ Khoa giáo Văn xã cho biết, việc đăng cai tổ chức Diễn đàn này là cơ hội tốt để Việt Nam học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển học tập suốt đời và xây dựng XHHT. Đồng thời cũng thể hiện vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực trong khuôn khổ hợp tác ASEM, đặc biệt là trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN.

(Theo chinhphu.vn)