Đường Phước Vinh- Sóc Thiết- Tà Xia:

Sẽ xử lý một số điểm ngập úng cục bộ  

Cập nhật ngày: 27/10/2020 - 17:34

BTNO - UBND tỉnh vừa giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cùng xã Phước Vinh, huyện Châu Thành đi kiểm tra thực tế tuyến đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia để có giải pháp khắc phục những điểm ngập cục bộ do người dân phản ánh.

Tuyến đường Phước Vinh – Sóc Thiết – Tà Xia hiện nay chưa có hệ thống thoát nước nên xảy ra tình trạng ngập cục bộ khi trời mưa tại một số điểm.

Theo người dân địa phương, sau khi tuyến đường này hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương đi lại, vận chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thời gian qua, người dân sống tại đây kiến nghị ngành chức năng làm mương thoát nước trên toàn tuyến đường, do hiện nay, mương thoát nước chỉ có ở đoạn đầu, đoạn giữa chưa có, nên mỗi khi trời mưa thường xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Được biết, tuyến đường này dài 18.647,36m, tại khu vực dân cư đầu và cuối tuyến có bố trí mương bê tông thoát nước dọc hai bên dài khoảng 500m, khu vực ít dân cư có khơi mương đất dọc hai bên, đồng thời cách khoảng 500m được đặt 1 cống thoát nước ngang đường.

Các vị trí đường giao cắt dân sinh được đặt cống thoát nước cho các tuyến nhánh, nhưng do một số nhà dân san lấp mặt bằng nâng nền, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ.

Thế Nhân