Sen tháng Giêng hút khách

Sen tháng Giêng hút khách
Sen tháng Giêng hút khách
Sen tháng Giêng hút khách

Bài, ảnh: Vi Xuân

Thiết kế: Ngọc Trâm