BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sếp Vietlott, BIDV sẽ phải khoán xe công trong tháng 12

Cập nhật ngày: 19/12/2016 - 05:49

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trên Cổng thông tin Bộ Tài chính, ngày 15/12, Bộ Tài chính đã có Thông báo số 790/TB-BTC thông báo kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

Theo đó, qua thời gian áp dụng Quyết định số 1997/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 1/10/2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có chỉ đạo tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam Vietlott, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) khẩn trương rà soát sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả đúng định mức, tiêu chuẩn. Đối với các trường hợp chức danh không có tiêu chuẩn đưa đón xe công từ nơi ở đến nơi làm việc mà đang được bố trí sử dụng xe, Bộ Tài chính yêu cầu chấn chỉnh, thực hiện theo đúng quy định.

Cũng trong tháng 12, các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hay Nhà nước nắm cổ phần chi phối như Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam BIDV, Tập đoàn Bảo Việt cũng cần ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Nguồn ictnews