Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Số căn cước công dân gắn chíp được cấp mới có trùng với số chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch? 

Cập nhật ngày: 15/03/2021 - 23:22

Liên quan đến thủ tục làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Trường hợp chỉ đăng ký tạm trú ở Hà Nội thì có được làm CCCD gắn chíp ở đây không? Số chứng minh nhân dân (CMND), CCCD mã vạch và gắn chíp có giống nhau?...

Theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD chưa đi vào vận hành, hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD như sau:

Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ CCCD theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật CCCD và cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Việc cấp CCCD gắn chíp đang được lực lượng công an triển khai với quyết tâm rất cao

Hiện Bộ Công an đã khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuối tháng 2/2021. Tuy vậy, trong khi hệ thống cơ sở này chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân trên cả nước thì với những trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại Hà Nội thì vẫn phải về địa phương, nơi đăng ký HKTT để làm thủ tục cấp CCCD.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu CCCD đã đi vào vận hành thì công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý CCCD nào để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp mà không cần phải về nơi đăng ký thường trú.

Về số CMND, CCCD mã vạch và gắn chíp, theo Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA: Mỗi cá nhân được cấp một số thẻ CCCD khác nhau, gồm 12 chữ số, trong đó 3 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh, 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính, 2 chữ số tiếp theo là mã năm sinh, 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

Số thẻ CCCD đồng thời là số định danh cá nhân của công dân. Như vậy, khi đổi sang CCCD gắn chíp thì số định danh cá nhân này vẫn được giữ nguyên. Do đó, các giao dịch của cá nhân sử dụng số của CCCD mã vạch cũ sẽ không bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra, số CMND 12 số khi chuyển sang CCCD gắn chíp cũng không thay đổi.

Chỉ riêng đổi từ CMND 9 số thì mới được cấp số mới, trường hợp này, người dân sẽ được cấp Giấy xác nhận số CMND để sử dụng cho các giao dịch, thủ tục dùng số cũ.

Để làm CCCD gắn chíp, người dân có thể đến cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú và mang theo sổ hộ khẩu.

Trường hợp đi đổi CMND, CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip thì cần mang theo CMND, CCCD cũ để cắt góc, hoặc giao nộp lại (với CMND 9 số).

Nguồn anninhthudo